• 081-399-8095, 081-171-9776
 • chalermchai.thaikrisana@gmail.com, kewalin11@gmail.com
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อไร่กฤษณา
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณาแบบครบวงจรตามโครงการปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
ไม้กฤษณา (Aquilaria) เป็นไม้ในตำนานที่กล่าวขวัญกัน มาช้านานทั้งในฐานะ “ของที่มีค่าหายาก”

Our Portfolio

We are experts in Wordpress Theme. Here are our latest works.


ลักษณะของต้นไม้กฤษณาหลังจากกระตุ้นสาร C.B.G.

ลักษณะของต้นไม้กฤษณาหลังจากกระตุ้นสาร C.B.G. ขนาดเล็กแต่ได้อายุ 7 ปี ที่ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

 • การแทงไม้แก่นกฤษณาในปัจจุบัน
  แปลงกระตุ้นสาร CBG. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  คณะศึกษาดูงานมาจากประเทศพม่าเข้ามาดูขั้นตอนการปลูกไม้กฤษณาแบบครบวงจร
  การแทงไม้แก่นกฤษณาในปัจจุบัน
 • การแทงไม้แก่นกฤษณาในปัจจุบัน
  การแทงไม้แก่นกฤษณาในปัจจุบัน
  แปลงกระตุ้นสาร CBG. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  แปลงกระตุ้นสาร CBG. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 • แปลงกระตุ้นสาร CBG. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  คณะศึกษาดูงานมาจากประเทศพม่าเข้ามาดูขั้นตอนการปลูกไม้กฤษณาแบบครบวงจร
  คณะศึกษาดูงานมาจากประเทศพม่าเข้ามาดูขั้นตอนการปลูกไม้กฤษณาแบบครบวงจร
  คณะศึกษาดูงานมาจากประเทศพม่าเข้ามาดูขั้นตอนการปลูกไม้กฤษณาแบบครบวงจร
 • คณะศึกษาดูงานมาจากประเทศพม่าเข้ามาดูขั้นตอนการปลูกไม้กฤษณาแบบครบวงจร
  คณะศึกษาดูงานมาจากประเทศพม่าเข้ามาดูขั้นตอนการปลูกไม้กฤษณาแบบครบวงจร
  คณะศึกษาดูงานมาจากประเทศพม่าเข้ามาดูขั้นตอนการปลูกไม้กฤษณาแบบครบวงจร
  การขุดล้อมต้นไม้กฤษณาเพื่อส่งไปประเทศจีน
 • การขุดล้อมต้นไม้กฤษณาเพื่อส่งไปประเทศจีน
  การขุดล้อมต้นไม้กฤษณาเพื่อส่งไปประเทศจีน
  การขุดล้อมต้นไม้กฤษณาเพื่อส่งไปประเทศจีน
  การขุดล้อมต้นไม้กฤษณาเพื่อส่งไปประเทศจีน